Elematika ‒ digitalno podržana nastava matematike - Zagreb

subota, 18. ožujka 2017.
09:00

Poštovani nastavnici matematike!

Pozivamo vas na stručnu radionicu pod nazivom

Elematika ‒ digitalno podržana nastava matematike

koja će se održati

u subotu, 18. ožujka 2017. u 9 sati
na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Unska 3, 10000 Zagreb.

Program:

Okupljanje u 9:00 u predvorju fakulteta
predavanja
9:15 ‒ 10:00 prof. dr. sc. Sanja Varošanec:
Digitalni sadržaji u nastavi matematike
Siva vijećnica
u prizemlju zgrade D
10:00 ‒ 10:45 prof. dr. sc. Neven Elezović:
Elektronički udžbenici i digitalno podržana nastava matematike u srednjoj školi
10:45 ‒ 11:15 Pauza
radionice
  GRUPA A GRUPA B
11:15 ‒ 12:00 Sandra Gračan:
Što sve može Elematika
Računalna učionica A109 Šime Šuljić:
Izrada slike (GeoGebra) i prijenos u tekstualni dokument
Računalna učionica A110
12:00 ‒ 12:15 Pauza
12:15‒ 13:00 Šime Šuljić:
Izrada slike (GeoGebra) i prijenos u tekstualni dokument
Računalna učionica A109 Sandra Gračan:
Što sve može Elematika
Računalna učionica A110

 

Sudjelovanje je besplatno, a prijave se primaju do 14. ožujka 2017. Prijavite se ovdje.

Sažetci:


Prof. dr. sc. Sanja Varošanec
PMF Matematički odsjek
Sveučilište u Zagrebu

Digitalni sadržaji u nastavi matematike

Cjelokupni obrazovni proces pokušava implementirati razna dostignuća informacijske tehnologije pa se tako i u nastavi matematike sve češće susrećemo s različitim digitalnim nastavnim sredstvima i pomagalima. Taj je pristup podržan različitim vrstama računalnih programa, a mnogi od njih imaju i edukacijsku komponentu. 

Opći programski alati s kojima se susrećemo u nastavi su: programi za obradu teksta, programi za rad s tablicama, prezentacijski programi, programski jezici itd. Neki od specijaliziranih programskih alata namijenjenih upravo nastavi matematike su:
• alati dinamičke geometrije: GeoGebra,  The Geometer's Sketchpad,  Cinderella, Cabri Geometry i sl.
• grafički alati: Winplot, Dplot, Visio i sl.
• profesionalni matematički programski sustavi: Mathematica, Maple, Derive.
Tijekom predavanja prikazat će se nekoliko primjera matematičkih problema i/ili projekata u kojima su digitalni sadržaji tako koncipirani da omogućavaju uspješno ostvarivanje ciljeva nastave matematike.


Prof. dr. sc. Neven Elezović
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu

Elektronički udžbenici i digitalno podržana nastava matematike u srednjoj školi

  1. Elektronički udžbenici. Razvojem tehnologije mijenjaju se načini poučavanja i učenja matematike. Elektronski udžbenici postaju suvremeni analogon klasičnim, s dodatcima koje omogućava uporaba digitalne tehnologije. Mogu li i trebaju li elektronski udžbenici zamijeniti klasične?
  2. Digitalno podržana nastava matematike. Uporaba digitalne tehnologije od strane nastavnika u procesu poučavanja mnogo je kompleksniji problem. Pametnom uporabom te tehnologije nesumljivo se mogu olakšati mnogi procesi u nastavi. U ovom predavanju razmotrit ćemo prednosti i mane digitalne tehnologije i izložiti trenutno stanje, posebice uzevši u obzir nužnost promjena matematičkih kurikuluma. U tu svrhu pripremili smo nastavnički portal za pomoć u digitalno podržanoj nastavi. Cilj je stvoriti podršku nastavniku u svim fazama njegovog poučavanja:
  • stvaranje materijala za digitalnu prezentaciju gradiva iz postojećih udžbenika
  • metodičke upute za razradu pojedinih tema
  • mogućnost uključivanja bitnih pomoćnih programa i alata u prezentaciju tijekom nastavnog sata
  • digitalno podržana projektna nastava za odabrane teme
  • kreiranje baze zadataka ovisno o predviđenim ishodima znanja
  • omogućavanje svakom nastavniku da nadopunjuje digitalnu prezentaciju vlastitim materijalima
  • stvaranje alata za jednostavnu pripremu ispitnih materijala bilo iz ponuđene baze zadataka, bilo iz vlastitih tekstova.

Šime Šuljić, prof.
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile
Pazin

Izrada slike (GeoGebra) i prijenos u tekstualni dokument

Svakom je nastavniku matematike u radne listove za nastavu, ispite znanja ili autorske članke potrebno omogućiti umetanje kvalitetnih slika, bilo da je riječ o crtežima planimetrijskih likova ili geometrijskih tijela, grafovima funkcija, prikazima praznog koordinatnog sustava, statističkih prikaza... Sve to pa čak i zapis matematičkih formula možete na vrlo jednostavan način izraditi u GeoGebri i izravno prenijeti u svoj tekstualni dokument ili prezentaciju (uključujući profesionalni LaTeX dokument).


Sandra Gračan, dipl. ing.
Element d.o.o.
Zagreb

Što sve može Elematika

Portal Elematika zamišljen je kao bogato opremljeno “radno mjesto” svakog srednjoškolskog nastavnika matematike koje će vam poslužiti za kvalitetniju pripremu nastave. Sadržava raznovrsne didaktičke materijale, metodičke upute i bogatu zbirku zadataka. Njihova je svrha unaprijediti i osuvremeniti nastavu matematike. Brzo složite ispite znanja, kreirajte svoje zadatke, spremite svoje digitalne materijale, pokažite učenicima interaktivne primjere izrađene u GeoGebri ili zanimljive prezentacije, pronađite ideje za grupne radove i projekte... Odškrinite vrata ovog moćnog portala i uz našu pomoć zavirite u njegov sadržaj. Naučite kako se služiti svim njegovim mogućnostima.